2017-09-20 11:48Pressmeddelande

… and it’s gone! försvinner på riktigt

null

Stig in i det försvunna ögonblickets arkiv – en sista gång. Snart är Carina Reich och Bogdan Szybers utställning … and it’s gone! borta på riktigt. Utställningen firas med finissage på Scenkonstmuseet onsdag den 27 september kl 18–20. Det blir bland annat panelsamtal under rubriken Museet som arena för scenkonst?

… and it’s gone! är en utställning av Carina Reich och Bogdan Szyber. Precis som namnet antyder, tolkar utställningen – som i lika hög grad kan beskrivas som en installation – det omöjliga i att helt bevara och därmed ställa ut själva scenkonsten. Hela scenkonstens varande ligger ju i det flyktiga, ogripbara, det försvunna.

Det försvunna ögonblickets arkiv

Sedan utställningen öppnade den 11 februari 2017 har Scenkonstmuseets besökare kunnat kliva in i ett fiktivt arkiv över det försvunna ögonblicket. Här har de kunnat lyssna till hundratals inspelade berättelser om scenkonstupplevelser och också haft möjlighet att spela in ett eget minne och på så sätt själva bli en del av utställningen.

Sista chansen att lämna och föreviga en egen personliga berättelse till Det försvunna ögonblickets arkiv blir onsdag den 27 september då … and it’s gone! firas av med en öppen finissage.

Tid och plats

Tid: onsdag 27 september kl 18–20
Plats: Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2, Stockholm
Kl 18: Carina Reich och Bogdan Szyber agerar på plats i utställningen
Kl 19: panelsamtal kring skapandets villkor och ovillkorligheter under rubriken Museet som arena för scenkonst? Deltagare: konstnärerna Carina Reich & Bogdan Szyber, utställningsproducent Lars Annersten, museichef Daniel Wetterskog, scenograf Ulla Kassius, publikvärdar/aktörer från installationen på museet, moderator Barbro Smeds.

Lättare förtäring serveras. Fri entré!

Scenkonstmuseet - en plats, en scen och en röst för den skapande människan.

Scenkonstmuseet levandegör dansens, musikens och teaterns kulturarv genom att beröra, berika och engagera. Besökarna får kliva in i teaterns, dansens och musikens värld – framför och bakom kulisserna och uppleva spektakulära kombinationer av interaktivitet och föremål.


Om Scenkonstmuseet

Scenkonstmuseet – kliv in i teaterns, musikens och dansens värld.

Kontaktpersoner

Karin Algvik
Kommunikationschef
Karin Algvik