2017-06-08 08:02Pressmeddelande

Kännbart till Scenkonstmuseet

null

7 september kommer den omtalade utställningen Kännbart till Scenkonstmuseet i Stockholm. En taktil utställning som möjliggör att uppleva konst på ett nytt sätt – utan syn och hörsel. Sju samtidskonstnärer har skapat nya verk i nära kontakt med personer med dövblindhet och synnedsättning. Kännbart blir en annorlunda upplevelse, som för vissa människor är självklar. "Självklar" som i sjävklart i att du har alla sinnen.

– Hos oss är frågan om tillgänglighet i starkt fokus och jag är mycket glad över att ge plats åt en utställning där alla är vår målgrupp, säger museichef Daniel Wetterskog. Förutom en fantastisk och viktig konstutställning ger det hela verksamheten ökad kunskap och nya infallsvinklar kring tillgänglighet som absolut är en demokratifråga. 

Kännbart är ett konstprojekt som utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att den som är döv, har en synnedsättning eller en kombination av både syn- och hörselnedsättning  så kallad dövblindhet  ska kunna ta del av utställningen. Projektet drivs av ABF Örebro län och finansieras av Arvsfonden.

I anslutning till utställningen genomförs en mängd aktiviteter på Scenkonstmuseet, som till exempel workshops, öppen ateljé, seminarium, performance, föreläsningar, teckenspråksbattle och teckenspråkspoesi. Guidningarna sker på svenskt teckenspråk och talad svenska i samarbete med Unga med synnedsättning. Scenkonstmuseets guider kommer att ge syntolkade visningar/introduktioner av museet och huvudutställningen På Scen.

Utställningen tar plats på Scenkonstmuseet 7 september till 13 oktober 2017.

Scenkonstmuseet - en plats, en scen och en röst för den skapande människan.

Scenkonstmuseet levandegör dansens, musikens och teaterns kulturarv genom att beröra, berika och engagera besökarna. Med spektakulära kombinationer av interaktivitet och föremål ska museet nå en generations- och gränsöverskridande publik. Det blir en unik mötesplats som kombinerar blandningen av historia och samtid inom scenkonstområdet med möjligheten att själv delta och skapa. Scenkonstmuseet ligger på Sibyllegatan 2 i Stockholm och är ett statligt museum som ingår i myndigheten Musikverket.


Om Scenkonstmuseet

Scenkonstmuseet – kliv in i teaterns, musikens och dansens värld.

Kontaktpersoner

Karin Algvik
Kommunikationschef
Karin Algvik