2020-04-03 09:00Pressmeddelande

Scenkonstmuseet dokumenterar coronakrisen

Scener står tomma och scenkonstnärer står utan jobb. Coronaviruset covid-19 slår hårt mot samtliga delar av samhället. Nu samlar Scenkonstmuseet in erfarenheter från scenkonstnärer i hela Sverige.

Hur ser vardagen ut för Sveriges skådespelare, musiker och dansare när kulturlivet i hela landet stänger ner? Som ett led i uppdraget att dokumentera svensk scenkonst och bevara den för framtiden uppmanar museet nu professionella aktörer inom teater, musik och dans att berätta om sin vardag i coronakrisens spår.

"Vi kan inte ana vidden av krisen"

– Scenkonsten går igenom en kris som vi i nuläget inte ens kan ana vidden av. Genom insamlingen vill vi skapa en bild för framtiden att se tillbaka på, säger Scenkonstmuseets chef Christina Kåremo Sköldkvist.

Hon hoppas nu att så många scenkonstnärer som möjligt ska plocka upp sin mobil, spela in en kort videorapport om sin vardag och skicka in till museet.

Bevara materialet för framtiden

–  Vilka konsekvenser får det för alla de individer som skulle ha stått på scen denna vår? Vad gör de i stället? Vi har sett prov på många kreativa lösningar med allt från livesändningar från tomma salonger till streamade spelningar hemifrån vardagsrummet. Denna kreativitet vill vi också bevara för framtiden, säger Christina Kåremo Sköldkvist.

Så samlas materialet in

Scenkonstnärer uppmanas skicka en kort videorapport filmad med mobilen där de svarar på följande frågor:

Hur har du påverkats? Har produktioner ställts in? Vad gör du i stället? Hur ser din vardag ut? Vad tänker du om framtiden?

Materialet skickas in via museets sociala medier eller mailas till: info@scenkonstmuseet.se.

Del av en större satsning

Det insamlade materialet arkiveras och kommer att finnas tillgängligt för forskning. Insamlingen är del i en bredare satsning tillsammans med Svenskt visarkiv och Musik- och teaterbiblioteket.

Förutom videomaterial från scenkonstaktörer samlas listor över inställda föreställningar och produktioner in samt enkätsvar från ett brett spektrum av aktörer i musiklivet – från frilansande musiker till arrangörer av spelmansstämmor och större festivaler.Om Scenkonstmuseet

Scenkonstmuseet är ett statligt museum för teater, musik och dans. Här varvas intressanta föremål med installationer och interaktiva stationer för att sätta fokus på människans skapande förmåga. Scenkonstmuseet har en stor samling med nära 50 000 föremål. Samlingen har byggts upp under mer än 100 år och utgörs av bland annat instrument, scenografimodeller, teaterdockor, kostymer och bildkonst. Intendenter arbetar kontinuerligt med bevarande, dokumentation och stöd till forskning. Scenkonstmuseet invigdes i februari 2017 och ingår i myndigheten Musikverket.

Kontaktpersoner

Måna Degerman
Kommunikatör
Måna Degerman