2017-12-08 11:07Pressmeddelande

Scenkonstmuseet firar Bergmanåret 2018

null

2018 är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Scenkonstmuseet uppmärksammar Bergmanåret med en stor utställning om regissörens arbete på scen och bakom kameran. Utställningen riktar även strålkastaren mot flera av dem som var med och förverkligade hans scen- och filmproduktioner.

Sjunde inseglet, Persona och Fanny och Alexander. För många är Ingmar Bergman (1918–2007) framför allt filmregissör, men faktum är att han under sitt yrkesliv gjorde dubbelt så många teateruppsättningar som film- och tv-produktioner tillsammans – hela 130 stycken. Han var även verksam som teaterchef, dramatiker och författare, även om han var mycket motvillig till att tituleras just författare.

Ingmar Bergman – inget geni arbetar ensam

Scenkonstmuseets utställning öppnar i juni och visas fram till mitten av september. Den kommer att bjuda på en kronologisk vandring genom tidsperioder och teman i Bergmans över 60 år långa konstnärskap. Tanken är att besökaren ska få en unik inblick i Ingmar Bergmans liv och arbete och i de sammanhang han verkade.

– Inte ens en internationellt geniförklarad regissör som Ingmar Bergman arbetade ensam. Utifrån våra samlingar kommer vi att lyfta fram några personer som var avgörande för att Bergmans produktioner skulle kunna förverkligas på scen och vita duken, till exempel Gunilla Palmstierna-Weiss, Kerstin Hedeby, Marik Vos-Lundh, Anna Bergman, Lennart Mörk och Mago, säger Lars Annersten, som ansvarar för den kommande utställningen.

Teatermaterial ur samlingen

Utställningen kommer ursprungligen från Deutsche Kinemathek, den har gjorts i nära samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman och Svenska Filminstitutet och har tidigare visats i Berlin, Los Angeles och Gent. På Scenkonstmuseet kommer den att kompletteras med material och föremål ur museets egen samling som originalkostymer, skisser och scenografimodeller.

Utställningen är en del i firandet av Bergmanåret 2018. Jubileet kommer att uppmärksammas brett av kulturinstitutioner i hela landet, bland annat i form av teateruppsättningar på exempelvis Dramaten och Uppsala stadsteater, filmvisningar och bokutgivningar.

Scenkonstmuseet levandegör dansens, musikens och teaterns kulturarv genom att beröra, berika och engagera. Kliv in i teaterns, dansens och musikens värld – framför och bakom kulisserna.


Om Scenkonstmuseet

Scenkonstmuseet – kliv in i teaterns, musikens och dansens värld.

Kontaktpersoner

Karin Algvik
Kommunikationschef
Karin Algvik