2017-11-22 13:49Pressmeddelande

#tystnadtagning till Scenkonstmuseet

null

Scenkonstmuseet samlar in uppropet och vittnesmålen som kommit in under #tystnadtagning. Insamlingen sker i samarbete med personerna bakom uppropet. Materialet kommer därmed att bevaras för framtiden.

Varje scen har en kuliss och arbetet som sker här bakom är grunden för den konst som så småningom utövas på scen. Scenkonstens hantverk, arbete och förutsättningar – nu och historiskt – är viktiga områden för museets verksamhet.

Uppropet och vittnesmålen samlas in

I skrivande stund har över 800 skådespelare samlats i ett gemensamt upprop där de berättar om sexuella övergrepp och trakasserier som de utsatts för i teater- och filmbranschen. Uppropet och de insamlade vittnesmålen är inte bara av vikt för branschen och dess fortsatta utveckling, det är ett viktigt tidsdokument, värt att bevara för framtiden.

I samarbete med personerna bakom uppropet #tystnadtagning kommer Scenkonstmuseet därför att samla in materialet till Musikverkets arkiv, den myndighet där museet ingår. Uppropet och vittnesmålen, som fortfarande strömmar in, kommer att bli en del av arkivet – sökbart och tillgängligt. Alla vittnesmål lämnas anonymt och inga förövare pekas ut i materialet.

Bevaras för framtiden

– Att samla in, bevara och tillgängliggöra materialet från #tystnadtagning känns som en självklar uppgift för oss. Vi säkerställer att den som i framtiden vill undersöka vad som egentligen hände på detta område hösten 2017 kan hitta svar på sina frågor, säger teaterarkivarie Marianne Seid, som kommer att arbeta med insamlingen.

Scenkonstmuseet levandegör teaterns, musikens och dansens kulturarv. Besökarna får kliva in i teaterns, dansens och musikens värld – framför och bakom kulisserna.


Om Scenkonstmuseet

Scenkonstmuseet – kliv in i teaterns, musikens och dansens värld.

Kontaktpersoner

Karin Algvik
Kommunikationschef
Karin Algvik